Eind 2018 is het Albert Schweitzer ziekenhuis gestart met het gebruik van SenseLink om TIA-patiënten thuis te monitoren. Wanneer de oorzaak van een TIA onbekend is schrijven nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie voor dat deze patiënten niet meer 24 uur, maar 72 uur cardiale monitoring moeten krijgen.

Door de inzet van SenseLink kunnen deze metingen voortaan in hoogwaardige kwaliteit in de thuisomgeving van de patiënt plaatsvinden. Wanneer er tijdens de meting sprake is van atriumfibrilleren dan wordt dit met SenseLink automatisch gedetecteerd. Een voorbeeld van patiëntvriendelijke zorg en het verplaatsen van zorg van het ziekenhuis naar thuis.

Na een succesvolle pilotfase is besloten tot verdere uitbreiding in het gebruik van SenseLink. Op maandag 17 februari 2020 vond de officiële oplevering van het project plaats.

Wij kijken met trots terug op een traject met nieuwe ervaringen, resultaten en bovenal een plezierige samenwerking. Dank aan neurologie en cardiologie van het
Albert Schweitzer ziekenhuis voor hun inzet. Samen voor betere zorg!

Meer informatie over SenseLink; kijk bij de productinformatie bij Cardio Diagnostiek.